Akademický senát projednává návrh na odvolání Miroslava Ševčíka. Foto: ČRzprávy

Na VŠE rozhodli: Rektor může odvolat Ševčíka z funkce děkana

Akademici Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) rozhodli o možném odvolání děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka kvůli jeho údajné účasti na protivládní akci.

Členové akademického senátu univerzity projednávali návrh rektora VŠE Petra Dvořáka, který opakovaně vyjádřil nespokojenost s aktivitami Miroslava Ševčíka, celý den. Večer se ale nakonec rozhodli.

„Členové akademického senátu byli seznámeni se skutečnostmi, v nichž rektor spatřuje důvody pro odvolání, prostřednictvím materiálů k projednání. O důvodech mluvil také pan rektor během svého vystoupení na jednání Akademického senátu VŠE,“ sdělila mluvčí univerzity.

Odhlasovali odvolání

„Akademický senát VŠE návrh pana rektora během svého zasedání projednal a dospěl k přijetí návrhu usnesení: Akademický senát VŠE vyslovuje souhlas s odvoláním pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. z funkce děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze,“ dodala mluvčí.

Podle ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách platí, že rektor může děkana odvolat z vlastního podnětu, přičemž před tímto rozhodnutím musí být splněny dvě podmínky: akademický senát vysoké školy dá souhlas (prostou většinou hlasů) a akademický senát fakulty sdělí své vyjádření k návrhu rektora. Kroky obou senátů nejsou vzájemně podmíněné, podmínka se týká následného kroku rektora.

Ševčík zůstane dál zaměstnancem VŠE

Pro rozptýlení pochybností rektor VŠE poznamenává, že případným odvoláním z funkce děkana nedochází k ukončení zaměstnaneckého poměru Miroslava Ševčíka na Vysoké škole ekonomické v Praze, a i v případě jeho odvolání z pozice děkana zůstává dále členem akademické obce Vysoké školy ekonomické v Praze.

„Není v tom politika“

„Rozhodnutí o návrhu rektora na případné odvolání pana Ševčíka z funkce děkana není v žádném případě rozhodováním o osobních politických názorech a společenských postojích pana Ševčíka, ale rozhodováním o tom, zda došlo k naplnění zákonného kritéria pro odvolání děkana z funkce, a to v souvislosti s tím, jakým způsobem a za jakých okolností jsou panem Ševčíkem jeho stanoviska prezentována a zastávána, a jaké jsou dopady tohoto jednání na Vysokou školu ekonomickou v Praze,“ dodala mluvčí univerzity.

Rektorovi Dvořákovi mimo jiné vadila údajná Ševčíkova účast na demonstraci proti vládě, která se konala 11. března na Václavském náměstí. Během ní se část účastníků pokusila strhnout z budovy národního muzea ukrajinskou vlajku.

Do tehdejší vřavy se přimotal právě Ševčík, který ale tvrdí, že šel náhodou kolem, když se vracel od příbuzných a jen se snažil pomoci zraněnému účastníkovi. Dvořákovi vadí i řada jeho dalších kontroverzních výroků.

Ševčík ale opakovaně uvedl, že není žádný důvod k jeho odvolání, opakovaně také na výzvu rektora odmítl rezignovat. Před univerzitou se mezi tím sešla asi stovka jeho podporovatelů. Ševčík jim ještě před začátkem jednání Akademického senátu přišel poděkovat.