Vizualizace budoucí dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Jičínem. Zdroj: ŘSD

Z Hradce Králové do Jičína za 20 minut. Stavba dálnice D35 začala

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dálnice D35 v úseku Hořice – Sadová. V pátek navíc začala dálničního obchvatu Vysokého Mýta.

Nový dálniční úsek mezi Hradcem Králové a Jičínem, nahradí dopravně nevyhovující dvoupruhovou silnici I/35. Tento úsek nové dálnice se plánuje zprovoznit v roce 2025. „Jedná se o další zásadní stavbu, která zrychlí cestování na východě Čech. Po letech diskusí o trasách silnic a dálnic v Královéhradeckém kraji začíná stavba prvního úseku D35 v Královéhradeckém kraji,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

„Zahajujeme tím pětileté období, kdy se bude intenzivně stavět dálniční spojení mezi Hradcem Králové a Jičínem. Uleví se tak přetížené silnici I/35, která mnoha obcím na své trase komplikuje život,“ dodává Kupka.

Součástí stavby je 14 mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka a 5 000 metrů protihlukových stěn. Trasa dálnice je v celém rozsahu vedena v nové trase a po jejím zprovoznění tak bude stávající silnice převedena do sítě silnic II. třídy jako doprovodná komunikace II/635.

D35 Hořice – Sadová
Hlavní trasa:
délka: 10,5 km
kategorie: D 25,5/120
počet všech stavebních objektů: 145
Zhotovitel: Eurovia CS, M - SILNICE, Stavby mostů
Cena stavby dle smlouvy: 2 442 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2023 – 2025

„Úsek mezi Hořicemi a Sadovou je první částí dálnice D35, která povede z Hradce Králové k Jičínu a na kterou dále naváže kapacitní silnice I. třídy až k dálnici D10 u Turnova,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nový dálniční úsek zajistí vyšší bezpečnost i plynulost dopravy v místě, kde aktuálně projíždí více než 13 tisíc automobilů každý den a který bude fungovat jako obchvat obcí Sadová a Klenice.

„Stavba bude mít velmi vysoké tempo, se zhotovitelem se nám podařilo vyjednat možnost rychlejšího zprovoznění dálnice, která by tak řidičům měla být k dispozici již za dva roky,“ dodal Mátl.

Dálnice D35 bude nejdelší dálnicí v ČR

Celá dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou 210 kilometrů druhou nejdelší dálnici v ČR. D35 je také v celé svojí délce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 250,4 kilometrů nových staveb. Jedná se o 172,6 km dálnic a 77,8 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 104 kilometrů dálnic a silnic I. třídy.

Začala stavba obchvatu Vysokého Mýta

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje také výstavbu dálnice D35 kolem Vysokého Mýta. Nový dálniční úsek, který zásadním způsobem odlehčí dopravně těžce zatíženému městu, má být zprovozněn již v roce 2025.

„Aktuálně probíhá výstavba dvou úseků v celkové délce 22,3 km. Další úsek dálnice D35, který v letošním roce zahajujeme, je velice potřebný obchvat Vysokého Mýta v délce šesti kilometrů. V roce 2024 pak začne na dálnici D35 historicky nejvíce staveb. Konkrétně se rozestaví dalších šest úseků dálnice v délce 35,7 kilometrů. Dohromady tak bude najednou ve výstavbě 64 kilometrů dálnice D35,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Obchvat odvede tranzitní dopravu z Vysokého Mýta

Nový dálniční úsek odvede z Vysokého Mýta veškerou tranzitní dopravu, což bude mít za následek výrazný pokles hlukové zátěže a také zlepšení životního prostředí pro všechny obyvatele. Řidiči se mohou těšit na kapacitní komunikaci, po níž bude jízda výrazně plynulejší a bezpečnější. Předpokládaná délka realizace je stejně jako v případě úseku mezi Hořicemi a Sadovou velmi krátká, ke zprovoznění stavby by mělo dojít do konce roku 2025,“ doplnil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí stavby je také jedenáct mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a 3 200 metrů protihlukových stěn. Intenzivní příprava probíhá i na všechny další úseky D35. Konkrétně v Pardubickém kraji budou během příštího roku zahájeny všechny zbývající úseky D35 mezi Ostrovem a Opatovcem. Na poslední dvě části z Opatovce do Mohelnice, které budou realizovány prostřednictvím PPP, přijde řada v roce 2025.