Nový bodový systém byl schválen ve Sněmovně. Zdroj: MDČR

Pokuta až 75 tisíc korun i nový bodový systém pro řidiče schválila Sněmovna

Novela zákona o silničním provozu zavádí nový bodový systém, přísnější pokuty, zavádí řidičák na zkoušku od 17 let a také umožní zvýšit rychlost na 150 kilometrů na vybraných úsecích dálnic.

Novela zavádí povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh, který ve 3. čtení schválila Poslanecká sněmovna, také umožňuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora.

Zákon nyní poputuje k projednání Senátu. Pokud projde i zde a podepíše ji prezident republiky, bude platit od roku 2024.

„Nový bodový systém jasně rozliší přestupky vážné od těch bagatelních. Závažnější přestupky bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Řidičák už od 17 let

Oproti minulému volebnímu období, kdy se novela bodového systému zadrhla v Poslanecké sněmovně, obsahuje návrh zákona dvě novinky: Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora, tzv. L17 a řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.

„V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů,“ vysvětluje ministr dopravy.

Novela zavádí nově pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti nynějším pěti různým sazbám. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Rekordní pokuta 75 tisíc

Nově může policie u závažných přestupků udělit pokutu na místě až 5 000 korun. Novela ale zavádí i rekordní pokutu za to, když odmítnete dechovou zkoušku na alkohol. To řidiče bude stát až 75 tisíc korun.

Nejmírněji budou trestány drobné přestupky dvěma body. Týká se to například jen mírného překročení rychlosti do 10 kilometrů v hodině.

Středně závažné přestupky jsou za čtyři body – patří sem třeba řízení bez řidičáku, odjetí od nehody či telefonování při řízení.

Za závažné přestupky budou platit podstatně vyšší pokuty. Šest bodů a pokutu až 25 tisíc dostane řidič za řízení pod vlivem alkoholu, jízdu na červenou či vysoké překročení rychlosti.

Pokud řidič nasbírá 12 bodů, pak přijde o řidičský průkaz, to zůstává stejné.

Pokud o to řidič požádá, bude automaticky informován o každém záznamu bodů prostřednictvím SMS, e-mailu, nebo prostřednictvím datové schránky. Stav bodů lze již nyní zjistit přes Portál dopravy.