Nová část Pražského okruhu má ulevit často přetížené Jižní spojce (na snímku). Foto: Pavel Hrdlička CC BY-SA Wikimedia commons

Blíží se stavba nové části Pražského okruhu. 13 kilometrů bude stát 15 miliard!

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo veřejné výběrové řízení na zhotovitele dostavby 12,6 kilometru dlouhé jihozápadní části Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi.

Firmy, které se uchází o stavbu nové části Pražského okruhu mají nabídky podat do 22. února 2024. Stavba s oficiálním názvem „D0 511 Běchovice–D1“ je součástí postupně budovaného silničního okruhu kolem Prahy, který patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v České republice.

Pražský okruh uleví Jižní spojce

„Po svém dokončení vzájemně propojí celkem 9 komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hlavní město s okolními regiony i státy. Zároveň rozvede jak tranzitní, tak i příměstskou dopravu po okraji metropole,“ vysvětluje Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic.

Ze všech zbývajících částí Pražského okruhu je právě úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1 patrně nejpotřebnější. Jeho dokončení zásadně sníží intenzitu dopravy na Štěrboholské radiále a Jižní spojce. Nová komunikace propojí již provozované části D0. Dojde tak ke spojení dálnic D10 a D11 se zbylými dokončenými částmi D0.

Každý kilometr za miliardu

Závratná je ovšem cena necelých 13 kilometrů nové silnice. Odhad před soutěží firem počítá se sumou kolem 15 miliard korun. Tedy více než miliardu za jediný kilometr a to navíc bez DPH.

Ředitelství silnic a dálnic ale vysvětluje, že součástí stavby je řada náročných stavebních a technických řešení včetně mimoúrovňových křižovatek. Trasa úseku 511 si zachovává odstup od obytných sídel tak, aby v blízkých obcích došlo k co nejmenšímu zatížení životního prostředí. Tohoto cíle bude dosaženo realizací protihlukových opatření.

„Mimochodem, jen protihlukových stěn je na trase navrženo 16 o celkové délce 7 800 metrů. Součástí stavby budou také čtyři mimoúrovňové křižovatky, a to MÚK Dubeč, Uhříněves, Říčany a Lipany. Dále projekt počítá s výstavbou 19 mostních objektů nebo například dvou lávek pro pěší a cyklisty,“ dodal Veselý.

Zahájení výstavby předpokládáme v druhé polovině tohoto roku a uvedení této nové části Pražského okruhu do provozu pak v roce 2027.